midu-gay

Midu tung bộ ảnh mới nhất với thân hình 'mỏng như lá lúa', tiết lộ cân nặng hiện tại chỉ 40kg

Kèm theo bộ ảnh này, Midu cho biết: '40kg với một số quan điểm có thể cho là quá ốm, nhưng với mình chính là...

15.01.2022