me-ung-thu-phai-ngoi-mo-de-de-con-chao-doi

me ung thu phai ngoi mo de de con chao doi : Mang bầu ở tháng thứ 4 mới phát hiện ung thư vú di căn. Đón nhận tin như sét đánh ngang tai, phá vỡ mọi...

Hơn 20 y, bác sĩ khóc sau ca mổ lấy thai cho sản phụ ung thư giai đoạn cuối

23.05.2019

Mang bầu ở tháng thứ 4 mới phát hiện ung thư vú di căn. Đón nhận tin như sét đánh ngang tai, phá vỡ mọi...