mat-na-tu-baking-soda

mat na tu baking soda : Khi hết hợp 3 nguyên liệu quen thuộc trong bếp này với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp tốt cho da, hơn cả hàng trăm...

Xuống bếp lấy 3 thứ này trộn với nhau, da bật tông hơn cả đi dưỡng ở tiệm về

Làm đẹp+ - 30.09.2017

Khi hết hợp 3 nguyên liệu quen thuộc trong bếp này với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp tốt cho da, hơn cả hàng trăm...