Lý Quái

Cá chép - thuốc chữa bệnh quý bà

Trong dân gian thường gọi cá chép là "Ích mẫu hà tiêu" vì nó có tác dụng nổi bật trong lĩnh vực này. Đông y...

21.11.2013