lưu thiện

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời đã để lại bao nhiêu tài sản? Sau khi biết sự thật, Lưu Thiện cảm động rơi nước mắt

Gia Cát Lượng đứng trên vạn người, chỉ dưới một người suốt hơn 30 năm nhưng gia tài ông để lại sau khi kê khai...

22.09.2022

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời đã để lại bao nhiêu tài sản? Biết được sự thật, Lưu Thiện cảm động rơi nước mắt

Hồ sơ tư liệu - 26.05.2022

Ngoài tài trí hơn người thì Gia Cát Lượng còn để lại nhiều giá trị quý báu cho hậu duệ và qua hành động này...

Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?

Hồ sơ tư liệu - 23.03.2012

Khi đại quân của Tào Tháo truy đuổi quân của Lưu Bị tại Trường Bản Đương Dương, Lưu Bị bèn vứt bỏ vợ lớn lẫn...

Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch

Tin trong ngày - 07.01.2012

Lâu nay, nhắc tới Lưu Thiện, còn gọi là A Đẩu, con trai của Lưu Bị, vị hậu chủ của nhà Thục Hán, người ta...