luong-cong-chuc-vien-chuc

Lương công chức, viên chức dự kiến tăng tiếp từ 2025, sẽ tăng bao nhiêu phần trăm?

Từ 01/7/2024 sẽ cải cách toàn diện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khu vực...

30.05.2024

Chi tiết bảng lương của công chức, viên chức trước và sau ngày 1/7/2024: Xem để biết thu nhập của bạn thay đổi thế nào?

Kiến thức - 06.05.2024

Bảng lương của công chức, viên chức có gì thay đổi trước và sau khi thực hiện cải cách tiền lương, hãy cùng chúng tôi...

2 nhóm đối tượng được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung khi cải cách tiền lương, xem bạn có không?

Kiến thức - 04.03.2024

Những nhóm đối tượng này sẽ được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Từ 1/7/2024, nhóm đối tượng này sẽ không được tăng lương 32%

Kiến thức - 29.02.2024

Xem bạn có thuộc đối tượng này không khi cải cách tiền lương chính thức có hiệu lực kể từ 1/7/2024.