luong-bang-quang-chia-tay

Sau khi chia tay bạn gái Ngân 98, Lương Bằng Quang đăng đàn tuyển vợ

Kèm theo đó, Lương Bằng Quang đưa ra 9 lý do tuyển vợ. Còn tiêu chuẩn về bà xã tương lai sẽ được nam ca...

27.05.2019