lotte-xylitol-gum

LOTTE XYLITOL ra mắt phiên bản giới hạn mới, loạt hũ gum có thiết kế BTS!

Thông tin sản phẩm mới - "LOTTE XYLITOL GUM" sẽ ra mắt loạt hũ gum trong thiết kế mới với hình ảnh "BTS", nhóm nhạc...

23.10.2021