lớp mẫu giáo của con sao Việt

'Đột nhập' lớp mẫu giáo con sao Việt

Nhiều sao như Lý Hải, Vân Ốc…vẫn cho con theo học tại trường công lập.

18.12.2013