le-an-hoi-con-trai-chi-trung

le an hoi con trai chi trung : Con trai Chí Trung giờ đã là người đàn ông trưởng thành và chuẩn bị có gia đình riêng của mình.

Chân dung cậu con trai ít người biết của nghệ sĩ Chí Trung

Đời sống trẻ - 19.03.2018

Con trai Chí Trung giờ đã là người đàn ông trưởng thành và chuẩn bị có gia đình riêng của mình.