Kinh Đô

Những ông lớn 'gia đình trị' ở Việt Nam

Kinh Đô, DOJI, SSI, Quốc Cường Gia Lai... là những công ty lớn với vốn hóa cả nghìn tỷ đồng nhưng lại có xu hướng...

01.10.2012