khung-hoang-y-te

khung hoang y te : Cùng với sự khủng khoảng trang thiết bị thì nhân lực thiếu cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh tại Ý trở nên...

Hệ thống y tế quá tải, Ý cho 10.000 sinh viên y khoa tốt nghiệp sớm để tham gia chiến dịch

Tin trong ngày - 26.03.2020

Cùng với sự khủng khoảng trang thiết bị thì nhân lực thiếu cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh tại Ý trở nên...