khi vợ đi đẻ

khi vo di de : Mình bịt chặt miệng, không dám cười, vì sợ bị chửi, vợ mình cũng có cái tật thích chửi bậy như vậy, nhưng chỉ chửi...

'Chết cười' với ký sự lần đầu đưa vợ đi đẻ

Truyện cười - 30.05.2016

Mình bịt chặt miệng, không dám cười, vì sợ bị chửi, vợ mình cũng có cái tật thích chửi bậy như vậy, nhưng chỉ chửi...