Khánh My sụt sân

Khánh My công khai tình tứ bên Trần Bảo Sơn

Khánh My đã bay từ Mỹ về nước để ủng hộ Trần Bảo Sơn. Khánh My diện cây trắng đơn giản đến chúc mừng ‘người...

19.06.2015