Khánh My đi bộ

Khánh My đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam

Ngoài hoạt động nghệ thuật Khánh My dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Khánh My vừa cùng chị gái đi bộ vì...

10.08.2015