John Legend

john legend : Không phải tất cả các nghệ sĩ giải trí đều có thành tích học tập bình thường hay thậm chí kém cỏi như mọi người...

Những ngôi sao có trí tuệ đáng ngưỡng mộ

Chuyện làng sao - 22.04.2013

Không phải tất cả các nghệ sĩ giải trí đều có thành tích học tập bình thường hay thậm chí kém cỏi như mọi người...