Hữu Châu

Hữu Châu: Khi giận quá, tôi… niệm Phật

"Tôi sống không cần một triết lý nào cả. Chỉ biết rằng cuộc sống này cần sự quan tâm lẫn nhau giữa những con người."...

18.04.2011