host-the-face-viet

Host The Face Việt bị chê kém duyên khi ngồi lên bàn trước mặt HLV The Face Thái

Host The Face Việt Nam là Hữu Vi bị chê quá vô duyên, không tôn trọng khách mời khi ngồi lên bàn trước mặt HLV...

24.05.2017