hoi-nghi-my-trieu

hoi nghi my trieu : Sau khoảng 20 phút tiếp xúc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng các phụ tá đã dùng bữa tối...

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un vui vẻ dùng bữa tối

VIDEO - 27.02.2019

Sau khoảng 20 phút tiếp xúc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng các phụ tá đã dùng bữa tối...