hoc-van-khong-quyet-dinh-tuong-lai

hoc van khong quyet dinh tuong lai : Kết quả học tập không phải là thứ quyết định tất cả, cuộc sống đánh giá một người thông qua những gì họ làm được...

Tại sao học sinh có kết quả học tập kém, thậm chí bỏ học lại thường là những người thành công nhất?

18.04.2018

Kết quả học tập không phải là thứ quyết định tất cả, cuộc sống đánh giá một người thông qua những gì họ làm được...