hoa-minzy-ngung-ca-hat

hoa minzy ngung ca hat : Đứng trước bình luận tiêu cực, Hòa Minzy không né tránh mà thừa nhận: 'Có bạn trai để ăn bám cũng thích mờ'.

Tạm ngưng ca hát lại bị nói 'ăn bám bạn trai', Hòa Minzy phản ứng thế nào?

Chuyện làng sao - 11.09.2019

Đứng trước bình luận tiêu cực, Hòa Minzy không né tránh mà thừa nhận: 'Có bạn trai để ăn bám cũng thích mờ'.