Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2015

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2015 giống Đặng Thu Thảo đến bất ngờ

Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2015 đã thuộc về người đẹp Viên Lộ. Theo đánh giá của nhiều người, Hoa hậu Thế giới Trung...

13.11.2015