Hồ Ngọc Hà và đại gia vợ đại gia kim cương

Vợ đại gia: 'Thảm họa sẽ xảy ra nếu các cô gái chọn cách đổi đời như Hà Hồ'

Vợ đại gia kim cương đã quyết định 'nhận thua' và nhường chồng cho Hà Hồ. Tuy nhiên, vợ đại gia này vẫn tiếp tục...

17.02.2016