HHTG 2011

hhtg 2011 : Mời bạn đọc xem buổi luyện tập của thí sinh cuộc thi HHTG 2011 trước đêm thi chung kết vào 6/11.

Video: Thí sinh HHTG 2011 luyện tập trước đêm chung kết

Hoa Hậu - 05.11.2011

Mời bạn đọc xem buổi luyện tập của thí sinh cuộc thi HHTG 2011 trước đêm thi chung kết vào 6/11.