hanh-vi-khong-nen-lam

Những hành vi trong cuộc sống rất lãng phí thời gian và vô ích

Trong cuộc đời, ai cũng khó tránh khỏi lúc phạm phải sai lầm, làm những việc không đáng để phải chịu hậu quả lớn nhỏ...

22.07.2022