ha-bien-an-da-thai-ra-cat

ha bien an da thai ra cat : Nhìn những khối đá lớn bị đục ruỗng thành các hang chằng chịt bên trong, khó có thể tin đây là thành quả của một...

Phát hiện loài hà biển kỳ lạ: Ăn đá và thải ra cát!

Kiến thức - 30.09.2020

Nhìn những khối đá lớn bị đục ruỗng thành các hang chằng chịt bên trong, khó có thể tin đây là thành quả của một...