giu-mieng

Sau khi về hưu, có ba bí mật không nên nói cho người khác biết, càng giữ miệng thì càng hạnh phúc

Cuộc đời ngắn ngủi, không cần phải nhìn quanh, sau khi nghỉ hưu, chúng ta phải chú ý đến hạnh phúc của mình trong những...

17.09.2023

Người thông minh không bao giờ tùy ý khoe khoang ba điều này

Kiến thức - 26.08.2023

Người ta nói bản chất con người là một thứ phức tạp, có một loại ác quỷ gọi là không nhìn thấy được điểm tốt...