Giấy ăn

Một tấn giấy ăn, 'ướp' 9kg hóa chất?

10.000 đồng/bịch giấy ăn chất đầy trong túi nilon loại 5kg; 75.000 đồng/can tương ớt 5 lít; 20.000 đồng/chục cốc nhựa… là thứ mà hầu...

30.03.2015