giảm tiền lương

Giảm lương, đi hay ở?

Thay vì nghĩ rằng tiền lương là thước đo cho giá trị, năng lực của mình, hãy coi đó là những gì thị trường việc...

13.06.2011