facebook-dam-vinh-hung

facebook dam vinh hung : Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo đóng trang cá nhân mà không rõ lí do cũng như ngày sẽ trở lại.

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tạm 'đóng cửa' facebook cá nhân

08.10.2018

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo đóng trang cá nhân mà không rõ lí do cũng như ngày sẽ trở lại.