Đứt cáp quang biển

Đứt cáp quang biển: Nhà mạng phải xin lỗi khách hàng

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng, không chỉ chuyện cáp quang biển, kể cả nghẽn mạng thì doanh nghiệp cũng phải có...

26.04.2015