duong-cam-xin-loi-miu-le

duong cam xin loi miu le : 'Tôi cũng muốn xin lỗi Miu Lê vì những lời góp ý, nhận xét của tôi ở khía cạnh nào đó đã làm cô ấy...

Sau tất cả, Dương Cầm cũng đã chịu xin lỗi Miu Lê

Kết nối - 08.12.2017

'Tôi cũng muốn xin lỗi Miu Lê vì những lời góp ý, nhận xét của tôi ở khía cạnh nào đó đã làm cô ấy...