đức hùng

NTK Đức Hùng: Làm nghệ thuật phải “điên”

Làm nghệ thuật phải “điên”, không “điên” không làm được. Người tỉnh táo nên đi làm ngân hàng hay một công việc nào đó liên...

24.10.2011

NTK Đức Hùng mang áo dài 'mớ ba mớ bảy' mừng Đại lễ

Nhà thiết kế - 24.10.2011

500 bộ áo dài của Nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng trong đêm Lễ hội áo...