Doanh nhân Bích Hòa

Tấm lòng cao cả của nữ doanh nhân đất mỏ

Lòng nhân ái không có giới hạn, dù bạn là ai, làm nghề gì bạn đều có thể làm việc thiện. Miễn là việc đó...

09.12.2015