dieu-chinh-luong-huu

Bắt đầu kể từ ngày 01/07/2024, những đối tượng đặc biệt này sẽ hưởng mức lương hưu cao hơn hẳn

Sau cải cách tiền lương 01/07/2024, sẽ có 3 đối tượng được hưởng mức lương hưu cao hơn hẳn so với trước.

21.04.2024

Tin vui, đây là đối tượng được điều chỉnh lương hưu cao hơn kể từ 1/7/2024

Kiến thức - 01.04.2024

Đến tháng 7/ 2024, 3 đối tượng sau sẽ nằm trong diện tăng lương hưu cao hơn, đọc để nắm được quyền lợi.