de-an-ga-con

de an ga con : Bắt gặp cảnh tượng này, nhiều người sẽ phải rùng mình sợ hãi khi chứng kiến một chú dê con ở Trung Quốc nhai thịt...

Kinh dị: Dê ăn thịt gà con, nhai như nhai cỏ

VIDEO - 05.06.2017

Bắt gặp cảnh tượng này, nhiều người sẽ phải rùng mình sợ hãi khi chứng kiến một chú dê con ở Trung Quốc nhai thịt...