Dấu hiệu bệnh tim

dau hieu benh tim : Đau ngực không phải là dấu hiệu duy nhất cảnh báo một cơn đau tim. Dưới đây là 6 triệu chứng khác cảnh báo cơn...

6 dấu hiệu cảnh báo đau tim không ai được coi thường

Chăm sóc sức khỏe - 08.02.2015

Đau ngực không phải là dấu hiệu duy nhất cảnh báo một cơn đau tim. Dưới đây là 6 triệu chứng khác cảnh báo cơn...