dat-g-hen-ho-cindy-lu

Du Uyên có động thái đầu tiên liên quan đến bạn trai cũ sau khi Cindy Lư xác nhận yêu Đạt G

Ngay sau khi Cindy Lư xác nhận chuyện tình cảm với Đạt G, Du Uyên cũng có động thái riêng và liên quan trực tiếp...

09.05.2021