dao-dien-bui-quoc-bao

Showbiz mỗi tuần một câu chuyện: Từ chuyện 'khán giả không nuôi nghệ sĩ' mới hiểu tình nào là dối gian?

Khán giả đối đãi với nghệ sĩ chân thành theo cách của họ nhưng một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ chỉ trân trọng tình...

17.05.2021