dan-toc-mang

dan toc mang : Một bản ở khu vực biên giới phía Bắc có nguy cơ bị tổn hại bởi tình trạng "nát" rượu của cánh đàn ông nơi...

Kỳ lạ bản 'nát' - Nơi đàn ông uống rượu thay cơm, say sưa tối ngày

Dòng sự kiện - 12.02.2019

Một bản ở khu vực biên giới phía Bắc có nguy cơ bị tổn hại bởi tình trạng "nát" rượu của cánh đàn ông nơi...