'Tròn mắt' với đám ma... vui như hội ở Sài Gòn

22/05/2012 03:15

Đám tang ngắn nhất cũng 3 ngày, đám dài nhất là chẵn 5 ngày với đủ các màn từ điếu văn cho đến dàn nhạc...