Cù Trọng Xoay

Phương Linh – Giáo sư Cù Trọng Xoay trở thành cặp đôi hoàn hảo?

Nữ ca sĩ duyên dáng Phương Linh sẽ “nên duyên” với giáo sư Cù Trọng Xoay trong phiên bản chương trình thực tế “cặp đôi...

03.10.2011