con-trai-hoa-thanh-tung

Con trai BTV Hoa Thanh Tùng cao lớn phổng phao, vượt cả bố mẹ

Bẵng đi một thời gian, bé Ỉn nhà BTV Hoa Thanh Tùng giờ đã rất cao lớn, ra dáng thanh niên.

06.01.2021