con trai bất hiếu

con trai bat hieu : Cư dân mạng Trung Quốc đang thực sự rất phẫn nộ trước trường hợp một người con trai bất hiếu nhốt mẹ già trong cốp...

Con trai nhốt mẹ già trong cốp xe hơi gây phẫn nộ

Tin trong ngày - 28.09.2015

Cư dân mạng Trung Quốc đang thực sự rất phẫn nộ trước trường hợp một người con trai bất hiếu nhốt mẹ già trong cốp...

Con ép mẹ già trăm tuổi sống trong chuồng lợn

Tin trong ngày - 11.12.2012

Tất cả các sinh hoạt cá nhân đều ở trong chuồng lợn. 2 năm rồi cụ chưa hề ra khỏi đây.