con-sot-vang

Giữa cơn sốt vàng điên đảo, chuyên gia chỉ 1 loại tài sản có giá trị, tạo thu nhập ổn định và ngừa lạm phát: Rất quen thuộc với người Việt

Theo công ty quản lý tài sản Nuveen, đầu tư vào đất nông nghiệp có thể là biện pháp phòng ngừa lạm phát tốt hơn...

15.05.2024