con-gai-nghe-si-le-binh

Dù sức khỏe đang suy kiệt, nghệ sĩ Lê Bình vẫn hết lòng bảo vệ con gái: 'Mày tránh xa con gái tao ra, mày cứ sát sát vô con gái tao đạp mày chết...'

Hành động lo lắng, bảo vệ cho cô con gái đã 20 tuổi của nghệ sĩ Lê Bình dù bản thân ông đang trong hoàn...

28.04.2019