coc-mia

coc mia : Hình ảnh hiếm hoi được chụp lại khi 10 con cóc mía cưỡi trên lưng trăn qua đường đã ngay lập tức trở thành khoảnh...

Lý giải bất ngờ về bức ảnh 10 con cóc mía 'cưỡi' trăn qua đường

02.01.2019

Hình ảnh hiếm hoi được chụp lại khi 10 con cóc mía cưỡi trên lưng trăn qua đường đã ngay lập tức trở thành khoảnh...