co-phieu-qcg

VnIndex tăng 17 điểm, cổ phiếu QCG nhà Cường Đôla vào “danh sách đen”

Sau khi “ém” 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch trên 3.200 tỷ đồng, cổ phiếu...

11.02.2019