chuyện tình yêu ngôn tình

Bị đánh bầm dập vì trót yêu vợ cũ của đại gia

Nhiều người nói tôi ngu dại khi yêu vợ cũ của đại gia. Nhưng trải qua muôn trùng khó khăn, tôi và em đã đến...

01.12.2015