chuyện khi mang thai

Làm tôi có bầu nhưng anh chối: 'Đứa bé chắc gì đã phải con tôi'

Người yêu 'chối bay chối biến' khi biết tôi mang thai. Không những vậy, khi có bầu tôi mới biết anh ta chỉ là 'thiếu...

01.05.2016